LED-Belysning

Standarder og farvestabilitet

LED-belysning bliver i stigende grad installeret i stedet for alternativer som traditionelle lysstofrør og halogenlyskilder. Men hvilke forholdsregler skal der tages, når et stabilt LED-anlæg skal etableres?

 

For bare få år siden var der ikke mange standarder at forholde sig til for LED-producenterne. Det gjorde markedet mere ustabilt. Nu findes der adskillige standarder inden for LED-teknologien, hvilket tilvejebringer produkter, som både levetids- og energimæssigt lever op til, hvad slutbrugeren af anlægget forventer.
Samtidig sker der i øjeblikket en ganske positiv udvikling i LED-industrien. Lysudbyttet og kvaliteten fordobles hvert tredje år. Dog findes der endnu belysningskoncepter, hvor LED-baserede løsninger af økonomiske årsager ikke egner sig specielt godt, og hvor ekstra skærpede krav til for eksempel blændingsgrænser spiller en stor rolle.

 

Farvestabilitet i professionelle anlæg

Der findes en del termer og begreber, som man bør kende inden det LED-baserede produkt bliver foreskrevet. Herunder farvestabilitet. Farvestabilitet eller stabiliteten af lysets farve spiller en vigtig rolle i et LED-baseret produkt. For at sikre høj farvestabilitet må der ikke opstå for store farvetemperatursvingninger. Derfor findes der standarder og termer, der angiver, at tolerancerne ligger på et niveau, hvor det menneskelige øje ikke kan opfatte udsvingene. En af dem er SDCM (Standard Deviation Colour Matching) eller MacAdam Color Steps. Denne term definerer tolerancen i farvetemperaturen med et foranstående tal. Jo lavere tal, desto mindre er tolerancen i forhold til xy color space. I daglig tale hedder det at undgå menneskets mulige observation af eventuelle variationer i den hvide lysfarve fra en given lyskilde.

 

Kontakt os for professionel vejledning på 5884 1400